Trusted Intelligent Software Engineering Lab at East China Normal University

FACULTY

Geguang Pu Geguang Pu Professor
Jianwen Li Jianwen Li Associate Professor
Ting Su Ting Su Professor
Weikai Miao Weikai Miao Professor
Yueling Zhang Yueling Zhang Associate Professor

PH.D STUDENTS

Jiayi Zhu Jiayi Zhu
Jingling Sun Jingling Sun
Shengping Xiao Shengping Xiao
Xiaoyu Zhang Xiaoyu Zhang
Yechuan Xia Yechuan Xia
Yiheng Xiong Yiheng Xiong

M.SC STUDENTS

Di Yang Di Yang
Han Cui Han Cui
Hongtai Zhu Hongtai Zhu
Houlong Xie Houlong Xie
Huiyu Liu Huiyu Liu
Jianshuo Xu Jianshuo Xu Master Student
Jiayi Jiang Jiayi Jiang
Kai Liu Kai Liu
Kun Yang Kun Yang
Liangru Sun Liangru Sun
Menglei Xie Menglei Xie
Qichang Wang Qichang Wang
Qichao Kong Qichao Kong
Simiao Zhang Simiao Zhang Master Student
Xin Luo Xin Luo
Xudong Wang Xudong Wang
Yibo Dong Yibo Dong
Yicong Xu Yicong Xu
Yiling Wang Yiling Wang
Yilongfei Xu Yilongfei Xu Master Student
Yu Chen Yu Chen

ALUMNI

Bin Fang Bin Fang
Chengyu Zhang Chengyu Zhang ETH Zurich
Danzhu Bao Danzhu Bao
Jie Wu Jie Wu 字节跳动
Kaixiang Chen Kaixiang Chen 海通证券股份有限公司
Shufang Zhu Shufang Zhu
Weiming Yang Weiming Yang 招商银行
Yichen Yan Yichen Yan
Yihao Huang Yihao Huang 新加坡南洋理工大学
Yinbo Yao Yinbo Yao 上海合见工业软件集团有限公司